Podatki

Podatki

PolAcc udziela pomocy przy przygotowaniu rozliczeń Self-Assessment, podatku VAT jak i przy planowaniu podatkowym dla klientów na wyższym progu podatkowym.


W czym możemy Ci pomóc?